AKULAH JALAN DAN KEBENARAN DAN HIDUP

 • Yohanes 14:6
  LAI TB, Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku."
  KJV, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.
  TR, λεγει αυτω ο ιησους εγω ειμι η οδος και η αληθεια και η ζωη ουδεις ερχεται προς τον πατερα ει μη δι εμου
  Translit Interlinear, legei {berkata} autô {kepadanya} ho iêsous {Yesus} egô {AKU} eimi {ADALAH} hê hodos {JALAN} kai {dan} hê alêtheia {KEBENARAN} kai {dan} hê zôê {HIDUP} oudeis {tidak seorangpun} erkhetai {datang} pros {kepada} ton patera {BAPA} ei {jika} mê {tidak} di {melalui} emou {AKU}


  The Orthodox Jewish Brit Chadasha, Rebbe, Melech HaMoshiach says to him, "I am HaDerech, HaEmes, and HaChayyim. No one comes to HaAv except through me."  Yesus Kristus berkata kepada Tomas, "Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup." Itulah ucapan yang besar bagi kalangan Kristiani, tetapi lebih besar lagi bagi orang Yahudi yang mendengarnya untuk pertama kalinya. Di dalamnya Yesus Kristus menyebutkan "tiga" dari konsepsi yang besar dari agama Yahudi, dan membuat tuntutan yang hebat sekali bahwa di dalam Dia, ketiga-tiganya itu mendapatkan realisasinya.  AKULAH JALAN  Orang-orang Yahudi telah banyak membicarakan soal "jalan", yang harus dijalani oleh manusia dan jalan-jalan Tuhan.


  * Ulangan 5:32-33
  5:32 LAI TB, Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri.
  KJV, Ye shall observe to do therefore as the LORD your God hath commanded you: ye shall not turn aside to the right hand or to the left.
  Biblia Hebraic Stuttgartensia (BHS), Hebrew with vowels,

  וּשְׁמַרְתֶּם לַעֲשֹׂות כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אֶתְכֶם לֹא תָסֻרוּ יָמִין וּשְׂמֹאל׃
  Translit, ÛSYEMARTEM LA'ASÕT KA'ASYER TSIVÂH YEHOVÂH 'ELOHÊYKHEM 'ETKHEM LO' TÂSURÛ YÂMÏN ÛSEMO'L

  5:33 LAI TB, Segenap jalan, yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup, dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki."
  KJV, Ye shall walk in all the ways which the LORD your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess.
  Hebrew,

  בְּכָל־הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אֶתְכֶם תֵּלֵכוּ לְמַעַן תִּחְיוּן וְטֹוב לָכֶם וְהַאֲרַכְתֶּם יָמִים בָּאָרֶץ אֲשֶׁר תִּירָשׁוּן׃
  Translit, BEKHOL-HADEREKH 'ASYER TSIVÂH YEHOVÂH 'ELOHÊYKHEM 'ETKHEM TÊLÊKHÛ LEMA'AN TIKHYÛN VETÕV LÂKHEM VEHA'ARAKHTEM YÂMÏM BÂ'ÂRETS 'ASYER TÏRÂSYÛN


  * Ulangan 31:29
  LAI TB, Sebab aku tahu, bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu, apabila kamu berbuat yang jahat di mata TUHAN, dan menimbulkan sakit hati-Nya dengan perbuatan tanganmu.
  KJV, For I know that after my death ye will utterly corrupt yourselves, and turn aside from the way which I have commanded you; and evil will befall you in the latter days; because ye will do evil in the sight of the LORD, to provoke him to anger through the work of your hands.
  Hebrew,

  כִּי יָדַעְתִּי אַחֲרֵי מֹותִי כִּי־הַשְׁחֵת תַּשְׁחִתוּן וְסַרְתֶּם מִן־הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר צִוִּיתִי אֶתְכֶם וְקָרָאת אֶתְכֶם הָרָעָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים כִּי־תַעֲשׂוּ אֶת־הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה לְהַכְעִיסֹו בְּמַעֲשֵׂה יְדֵיכֶם׃
  Translit, KÏ YÂDA'TÏ 'AKHARÊY MÕTÏ KÏ-HASYKHÊT TASYKHITÛN VESARTEM MIN-HADEREKH 'ASYER TSIVÏTÏ 'ETKHEM VEQÂRÂ'T 'ETKHEM HÂRÂ'ÂH BE'AKHARÏT HAYÂMÏM KÏ-TA'ASÛ 'ET-HÂRA' BE'ÊYNÊY YEHOVÂH LEHAKH'ÏSÕ BEMA'ASÊH YEDÊYKHEM


  * Yesaya 30:21
  LAI TB, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu: "Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya," entah kamu menganan atau mengiri."
  KJV, And thine ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand, and when ye turn to the left.
  Hebrew,

  וְאָזְנֶיךָ תִּשְׁמַעְנָה דָבָר מֵאַחֲרֶיךָ לֵאמֹר זֶה הַדֶּרֶךְ לְכוּ בֹו כִּי תַאֲמִינוּ וְכִי תַשְׂמְאִילוּ׃
  Translit, VE'ÂZNEYKHA TISYMA'NÂH DÂVÂR MÊ'AKHAREYKHA LÊ'MOR ZEH HADEREKH LEKHÛ VÕ KÏ TA'AMÏNÛ VEKHÏ TASME'ÏLÛ


  * Yesaya 35:8
  LAI TB, Di situ akan ada jalan raya, yang akan disebutkan Jalan Kudus; orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya.
  KJV, And an highway shall be there, and a way, and it shall be called The way of holiness; the unclean shall not pass over it; but it shall be for those: the wayfaring men, though fools, shall not err therein.
  Hebrew,

  וְהָיָה־שָׁם מַסְלוּל וָדֶרֶךְ וְדֶרֶךְ הַקֹּדֶשׁ יִקָּרֵא לָהּ לֹא־יַעַבְרֶנּוּ טָמֵא וְהוּא־לָמֹו הֹלֵךְ דֶּרֶךְ וֶאֱוִילִים לֹא יִתְעוּ׃
  Translit, VEHÂYÂH-SYÂM MASLÛL VÂDEREKH VEDEREKH HAQODESY YIQÂRÊ' LÂH LO'-YA'AVRENÛ TÂMÊ' VEHÛ'-LÂMÕ HOLÊKH DEREKH VE'EVÏLÏM LO' YIT'Û


  * Mazmur 27:11
  LAI TB, Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya TUHAN, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku.
  KJV, Teach me thy way, O LORD, and lead me in a plain path, because of mine enemies.
  Hebrew,

  הֹורֵנִי יְהוָה דַּרְךֶּךָ וּנְחֵנִי בְּאֹרַח מִישֹׁור לְמַעַן שֹׁורְרָי׃
  Translit, HÕRÊNÏ YEHOVÂH DARKEKHA ÛNEKHÊNÏ BE'ORAKH MÏSYÕR LEMA'AN SYÕRERÂY


  Meskipun tidak ditujukan khusus kepada kalangan Yahudi, Al~Qur'an pun banyak membicarakan "jalan" yang sebagian dihubungkan dengan kalangan Yahudi.


  * Q.S. 1:6-7,
  "Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."
  IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM, SHIRAATHAL LADZIINA AN'AMTA 'ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHUUBI 'ALAIHIM WA LADH DHAALIIN


  * Q.S. 2:108,
  "Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada jaman dahulu? Dan barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus."
  AM TURIIDUUNA AN TAS-ALUU RASUULAKUM KA MAA SU-ILA MUUSA MIN QABLU WA MAY YATABADDALIL KUFRA BIL IIMAANI FA QAD DHALLA SAWAA-AS SABIIL


  * Q.S. 2:142,
  "Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata: 'Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?' Katakanlah: 'Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberei petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus'".
  SA YAQUULUS SUFAHAA-U MINAN NAASI MAA WALLAAHUM 'AN QIBLATIHIMUL LATII KAANUU 'ALAIHA QUL LILLAAHIL MASYRIQU WAL MAGHRIBU YAHDII MAY YASYAA-U ILAA SHIRAATIM MUSTAQIIM


  * Q.S. 2:154,
  "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.
  WA LAA TAQUULUU LI MAY YUQTALU FII SABIILILLAAHI AMWAATUM BAL AHYAA-UW WALAAKIL LAA TASY'URUUN  Orang Yahudi mengetahui banyak tentang jalan Tuhan, yang di atasnya manusia harus berjalan. Dan Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan."

  Apakah yang Dia maksudkan? Seandainya kita berada dalam kota yang asing dan menanyakan jurusan. Seandainya orang yang ditanyai itu menjawab, "Ambillah jalan yang pertama ke kanan, dan jalan yang kedua ke kiri. Lintasilah taman, kemudian lewati sebuah gedung gereja, ambillan jalan ketiga ke kanan, dan jalan yang Saudara cari adalah yang keempat di sebelah kiri." Kemungkinan besar kita sudah tersesat sebelum separoh jalan. Tetapi seandainya orang yang ditanyai itu berkata, "Marilah, saya akan menunjukkan jalan itu." Dalam hal yang demikian itu, orang itu sendiri yang menjadi jalan, dan kita tidak mungkin lagi tersesat.

  Itulah yang Yesus Kristus lakukan. Dia tidak hanya memberi nasehat dan pengarahan. Dia menuntun dan memimpin secara pribadi setiap hari. Dia tidak mengatakan tentang jalan itu, tetapi Dia adalah jalan itu.

AKULAH KEBENARANYesus Kristus mengatakan, "Akulah kebenaran" (Yohanes 14:6)


* Mazmur 26:3
LAI TB, Sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu.
KJV, For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth.
Hebrew,

כִּי־חַסְדְּךָ לְנֶגֶד עֵינָי וְהִתְהַלַּכְתִּי בַּאֲמִתֶּךָ׃
Translit, KÏ-KHASDEKHA LENEGED 'ÊYNÂV VEHITHALAKHTÏ BA'AMITEKHA


* Mazmur 86:11
LAI TB, Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu.
KJV, Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.
Hebrew,

הֹורֵנִי יְהוָה דַּרְךֶּךָ אֲהַלֵּךְ בַּאֲמִתֶּךָ יַחֵד לְבָבִי לְיִרְאָה שְׁמֶךָ׃
Translit, HORÊNÏ YEHOVÂH DARKEKHA 'AHALÊKH BA'AMITEKHA YAKHÊD LEVÂVÏ LEYIR'ÂH SYEMEKHA


* Mazmur 119:30
LAI TB, Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku.
KJV, I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.
Hebrew,

דֶּרֶךְ־אֱמוּנָה בָחָרְתִּי מִשְׁפָּטֶיךָ שִׁוִּיתִי׃
Translit, DEREKH-'EMÛNÂH VÂKHÂRTÏ MISYPÂTEYKHA SYIVÏTÏ


Banyak orang, bahkan nabi-nabi telah menceritakan tentang kebenaran, tetapi tidak ada orang yang pernah mengatakan seperti yang Tuhan Yesus katakan "Akulah Kebenaran" . Ada satu yang penting mengenai kebenaran moral. Moral seseorang sebenarnya tidak mempengaruhi ajaran orang itu di bidang geometri atau astronomi atau bahasa Latin.

Akan tetapi kalau seorang ingin mengajarkan kebenaran moral, bagaimana watak orang itu akan amat penting. Seorang yang suka berzinah tapi mengajarkan hal pentingnya kesucian, seorang yang suka mencuri barang orang lain, tapi mengajarkan soal nilai dedermawanan, seorang yang bernafsu untuk menguasai tapi mengajarkan tentang keindahan kerendahan hati, seorang pemarah tapi mengajarkan tentang keindahan penguasaan diri, seorang yang mendendam tapi mengajarkan tentang keindahan kasih, bagaimanapun juga semua yang diajarkan itu tidak akan berhasil.

Kebenaran-kebenaran moral tidak bisa disampaikan hanya dengan kata-kata, tapi harus dengan contoh. Justru itulah yang tidak dapat dilakukan oleh guru manusia yang terbesar sekalipun. Tidak ada guru pernah menghayati dan mendarahdagingi kebenaran sepenuhnya apa yang ia ajarkan. Banyak orang dapat mengatakan, "Aku telah mengajarkan kebenaran kepadamu", tetapi tidak ada yang dapat berkata, "Akulah Kebenaran".

Kata "kebenaran" (Yunani, αληθεια – alêtheia) dalam Yohanes 14:6 adalah kata yang sangat spesifik, bukan kebenaran biasa tetapi kebenaran yang hakini, benarnya benar.

αληθεια – alêtheia, adalah kebenaran secara budi, αληθεια – alêtheia juga merupakan bahasa hukum yang bermakna "duduk perkara yang nyata" yang masih harus dibuktikan dengan kenyataan dan pernyataan-pernyataan yang dipakai oleh para pihak dalam sebuah pengadilan.

Dalam ilmu tentang sejarah, kata αληθεια – alêtheia bermakna 'duduk perkara yang nyata yang dikontraskan dengan dongeng'

Dalam ilmu filsafat αληθεια – alêtheia bermakna, hal yang sungguh-sungguh nyata, dalam arti yang mutlak.

Hal yang hebat sekali mengenai Yesus ialah bahwa tidak hanya "pernyataan" mengenai kesempurnaan moral mencapai puncaknya di dalam Dia, tetapi juga "kenyataan" mengenai kesempurnaan moral mendapatkan realisasinya dalam Dia. Dan Ia telah berkata dengan jelas kepada kita : Akulah Kebenaran!.


(Lihat Artikel : KEBENARAN, di viewtopic.php?p=1646#1646 )AKULAH HIDUPYesus Kristus mengatakan, "Akulah Hidup" ( Yohanes 14:6).


* Mazmur 16:11
LAI TB, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.
KJV, Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.
Hebrew,

תֹּודִיעֵנִי* אֹרַח חַיִּים שֹׂבַע שְׂמָחֹות אֶת־פָּנֶיךָ נְעִמֹות בִּימִינְךָ נֶצַח׃
Translit, TÕDÏ'ÊNÏ 'ORAKH KHAYÏM SOVA' SEMÂKHÕT 'ET-PÂNEYKHA NE'IMÕT BÏMÏNKHA NETSAKH


* Amsal 6:23
LAI TB, Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan,
KJV, For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life:
Hebrew,

כִּי נֵר מִצְוָה וְתֹורָה אֹור וְדֶרֶךְ חַיִּים תֹּוכְחֹות מוּסָר׃
Translit, KÏ NÊR MITSVÂH VETÕRÂH 'ÕR VEDEREKH KHAYÏM TÕKHEKHÕT MUSÂR


* Amsal 10:17
LAI TB, Siapa mengindahkan didikan, menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat.
KJV, He is in the way of life that keepeth instruction: but he that refuseth reproof erreth.
Hebrew,

אֹרַח לְחַיִּים שֹׁומֵר מוּסָר וְעֹוזֵב תֹּוכַחַת מַתְעֶה׃
Translit, 'ORAKH LEKHAYÏM SYÕMÊR MÛSÂR VE'ÕZÊV TÕKHAKHAT MAT'EH


Pada akhirnya apa yang selalu dicari oleh manusia ialah kehidupan. Yang dicarinya bukanlah pengetahuan untuk hanya mengetahui, melainkan apa yang membuat kehidupan itu berharga untuk dihidupi. Seorang novelis membuat seorang tokoh yang jatuh cinta berkata, "Aku tidak pernah mengetahui apakah kehidupan itu sampai aku melihatnya di dalam matamu."


Kasih membawa kehidupan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus.


* Yohanes 3:16
LAI TB, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
King James Version, For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
TR, ουτως γαρ ηγαπησεν ο θεος τον κοσμον ωστε τον υιον αυτου τον μονογενη εδωκεν ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον
Translit Interlinear, houtôs {demikian} gar {karena} êgapêsen {mengasihi} ho theos {Allah} ton kosmon {manusia di dunia} hôste {sehingga} ton huion{anak} autou ton monogenê {yang tunggal/ yang unik} edôken {Ia telah memberikan} hina {supaya} pas {setiap (orang yang)} ho pisteuôn {percaya} eis {kepada} auton {Dia} mê {tidak} apolêtai {menjadi binasa} all {melainkan} ekhê {beroleh} zôên {hidup} aiônion {kekal}


Tuhan kita Yesus Kristus berkata dengan tegas "Akulah hidup", menyatakan jelas bahwa Dia adalah sumber kehidupan, Ia mempunyai kuasa memberikan makanan kepada umat percaya dari Pohon Kehidupan. Pohon Kehidupan ditengah-tengah taman Firdaus Allah:


* Wahyu 2:7
LAI TB, Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat: Barangsiapa menang, dia akan Kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah.
KJV, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.
TR, ο εχων ους ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταις εκκλησιαις τω νικωντι δωσω αυτω φαγειν εκ του ξυλου της ζωης ο εστιν εν μεσω του παραδεισου του θεου
Translit Interlinear, ho {yang} ekhôn {memiliki} ous {telinga} akousatô {hendaklah ia mendengar} ti {apa} to pneuma {Roh} legei {Dia berkata} tais ekklêsiais {kepada jemaat-jemaat} tô {yang} nikônti {menang} dôsô {Aku akan memberikan} autô {kepadanya} phagein {untuk makan} ek {daro} tou xulou {pohon} tês zôês {kehidupan} ho {yang} estin {ada} en {di dalam} mesô {tengah-tengah} tou paradeisou {firdaus} tou theou {Allah}"Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku," kata Yesus. Hanya di dalam Dia-lah ketiga-tiganya itu: Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Orang lain hanya dapat menunjukkan ketiga hal itu tanpa dapat mengatakan "Akulah itu".

Yang juga penting kita pahami adalah bahwa Yohanes 14:6 adalah ayat pernyataan ILAHI, Yesus kristus menggunakan ungkapan Ilahi yang menyatakan DiriNya adalah Allah :


* Yohanes 14:6
LAI TB, Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku."
KJV, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.
TR, λεγει αυτω ο ιησους εγω ειμι η οδος και η αληθεια και η ζωη ουδεις ερχεται προς τον πατερα ει μη δι εμου
Translit Interlinear, legei {berkata} autô {kepadanya} ho iêsous {Yesus} egô {AKU} eimi {ADALAH} hê hodos {JALAN} kai {dan} hê alêtheia {KEBENARAN} kai {dan} hê zôê {HIDUP} oudeis {tidak seorangpun} erkhetai {datang} pros {kepada} ton patera {BAPA} ei {jika} mê {tidak} di {melalui} emou {AKU}


Saat Yesus Kristus berkata "AKULAH" (Yunani "εγω ειμι - egô eimi" atau Ibrani "
אֲנִי־הוּא - ANI HU", Aku ada, Akulah Dia, I am). Adalah perkataan super PD yang diucapkan seorang "manusia" Yesus Kristus. Karena kata tsb dalam TANAKH Ibrani hanya lazim diucapkan oleh YHVH, Allah Israel. Maka, Yesus Kristus di Yohanes 14:6 ini menyatakan diriNya adalah YHVH, Allah Israel. Dan dalam Alkitab Perjanjian Lama sudah dinyatakan bahwa Sang Juruselamat itu hanya YHVH saja :* Yesaya 43:11
LAI TB, Aku, Akulah TUHAN (YHVH) dan tidak ada juruselamat selain dari pada-Ku.
KJV, I, even I, am the LORD (YHVH); and beside me there is no saviour.
Hebrew,

אָנֹכִי אָנֹכִי יְהוָה וְאֵין מִבַּלְעָדַי מֹושִֽׁיעַ׃
Translit, 'ANOKHÏ 'ANOKHÏ YEHOVÂH (YHVH, baca ADONÂY) VE'EYN MIBAL'ADAY MOSYIA'Tidak ada Juruselamat lain kecuali YHVH! Dan YHVH telah turun ke dunia untuk misi keselamatan bagi Anda dan saya.Amin.Sumber : Yohannes/Biblika

Disalin dari: SarapanPagi Biblika

0 komentar:

Posting Komentar